ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566

RSU Commencement Ceremony 2023

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
ฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง
ฝึกซ้อม เวลา 08.00 – 12.00 น. (ตามสถานที่ที่กำหนด)
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคารนันทนาการ
_____________

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
“สวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธี”
ภาคเช้า เวลา 07.00 – 12.30 น.
ภาคบ่าย เวลา 12.30 – 18.30 น.
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

Saturday, December 9, 2023
All graduates are required to attend the rehearsal.
Rehearsal: 08:00 AM - 12:00 PM (at the designated location)
Group Photo Session: 01:00 PM - 03:00 PM at the Nantanakarn Building (Building 14)
_____________

Sunday, December 10, 2023
All graduates are required to wear masks throughout their presence in the ceremony. Taking off masks is permissible while walking on the platform to receive the diploma.

毕业生必须全程戴口罩
在登上主席台领取学位证书时,可以摘下口罩

Morning Session: 07:00 AM - 12:30 PM
Afternoon Session: 12:30 PM - 06:30 PM
At the Nantanakarn Building (Building 14)
สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต

กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2565 ภาค 2/2565 และ ภาค S/2566

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2566
ผ่านระบบออนไลน์ที่ registrar.rsu.ac.th/egraduate
ด้วย username และ password ชุดเดียวกับ intranet

ดาวน์โหลดไฟล์: กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำปี 2566

File Download: Graduation Registration Schedule 2023รายงานตัวบัณฑิต


     เข้ารับปริญญาสามารถรับ QR CODE ประจำตัว ผ่านทางเว็ปแอพพลิเคชั่น “ระบบรายงานตัวบัณฑิต” graduation.rsu.ac.th
     เพื่อใช้สแกน “รายงานตัว” ในวันพิธีประสาทปริญญา (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566) พร้อมรายละเอียดต่างๆ สำหรับวันฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่ (วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566) อาทิ วัน เวลา และสถานที่สำหรับการฝึกซ้อม / วัน เวลา สำหรับถ่ายภาพหมู่ / ข้อมูล ลำดับที่ ลำดับแถว สถานที่รายงานตัว และรายชื่ออาจารย์คุมแถวบัณฑิต ทั้งนี้ ระบบสามารถเปิดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

QR Code for Registration for Attendance in the 2023 Commencement Ceremony


     To confirm your attendance in for the commencement ceremony, please get your personal QR code via graduation.rsu.ac.th
      (Available from November 20, 2023)
Please scan the QR code received to confirm your attendance on the Rehearsal Day (December 9, 2023) and the Commencement Day (December 10, 2023) and check information about dates, times, and venues for rehearsal and group photography, your row and number, registration venues, and lecturers supervising your row.

毕业生报到信息二维码


学位获得者可以获得个人二维码
(系统于2023年11月20日起启用)
通过网络应用程序《毕业生报到系统》
graduation.rsu.ac.th
用于毕业彩排日和毕业典礼日扫描“报到”
(2023年12月9日星期六和10日星期日)
有毕业生的详细信息
彩排日期、时间和地点
集体合影拍摄的日期和时间
报到相关信息,例如序号、进行顺序
报到地点以及负责毕业生行顺序的主管老师的姓名


การจองภาพ


     บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สามารถสั่งจองภาพหมู่ และภาพรับปริญญาบัตรได้ที่
เตนท์ “จองภาพ” ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต
ระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัทนิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วีดีโอ
80 ซอย 69 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร. 0-2415-9337 ติดต่อในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:00


ทำเนียบรุ่น


บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สามารถรับกระเป๋าที่ระลึก ได้ที่ “เตนท์ข้างอัฒจรรย์ สนามฟุตบอล”

เปิดบริการ 9-10 ธ.ค. 66
เวลา 09.00 -17.00 น.

โดยสามารถสแกน QR CODE ทำเนียบรุ่นบัณฑิต บนกระเป๋า
และ Log in ใช้รหัสนักศึกษา และพาสเวิร์ดอินทราเน็ต
เพื่อเข้าดูหนังสือทำเนียบรุ่น


สถานที่ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด
พิธีประสาทปริญญา


สถานที่รับรองเพื่อรับชมพิธีประสาทปริญญาผ่านโทรทัศน์วงจรปิด ดังนี้
1. ห้องฉายภาพยนตร์ (อาคาร 15)
2. ห้องออดิทอเรียม (อาคาร 15)
3. ห้องออดิทอเรียม (อาคาร 11)

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดทาง
Facebook Fanpage: Rangsit University


หน่วยปฐมพยาบาล พิธีประสาทปริญญา 2566


หน่วยปฐมพยาบาล พิธีประสาทปริญญา 2566

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 ฝึกซ้อมและถ่ายรูปหมู่
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 พิธีประสาทปริญญา จัด 2 รอบ รอบเช้า 7.00 น. บ่าย 11.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 7.00 – 16.00 น.
ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล 5 หน่วย
หน่วยที่ 1 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 ห้อง Fitness อาคารนันทนาการ
มีรถพยาบาล มรส. ประจำการ 1 คัน
หน่วยที่ 2 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 2 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12/1) RSU Health Care (มีแพทย์) รถพยาบาล มรส. (พยาบาล 2 คน)
หน่วยที่ 3 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 1 รถพยาบาลแพทย์รังสิต
หน่วยที่ 4 หน่วยปฐมพยาบาล ลานชั้น 2 อาคาร 6

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
ตั้งหน่วยปฐมพยาบาล 7 หน่วย
จัด 2 รอบ รอบเช้า 7-11 น. บ่าย 11-15 น.
หน่วยที่ 1 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 ห้อง Fitness อาคารนันทนาการ
ทีมแพทย์ พยาบาล และ รถพยาบาลบางประกอกรังสิต2
หน่วยที่ 2 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 ห้อง VIP ด้านข้างเวที อาคารนันทนาการ รถพยาบาล มรส.(พยาบาล 2 +แพทย์ 1)
หน่วยที่ 3 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 1 รถพยาบาลแพทย์รังสิต
หน่วยที่ 4 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 2 อาคารมัลติมีเดีย อาคาร 15 รถพยาบาลปทุมเวช
หน่วยที่ 5 หน่วยปฐมพยาบาล ชั้น 2 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12/1) RSU Health Care (มีแพทย์) รถพยาบาล มรส.
หน่วยที่ 6 หน่วยปฐมพยาบาล โถงชั้น 2 อาคาร 6 พยาบาล มรส. 1+อาจารย์ 1+นศ.พยาบาล 5
หน่วยที่ 7 หน่วยปฐมพยาบาล โถงชั้น 1 อาคาร 3 ทีมอาจารย์ 1+นศ.พยาบาล 5 ทีมอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ตามอาคารที่บัณฑิตเช็คชื่อ อาคาร 3 และอาคาร 6

หมายเหตุ
การใส่หน้ากากอนามัยตามสะดวกของแต่ละคน ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันช่วงพิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรังสิต

ประสานคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4499 4493 4494


ม.รังสิต เชิญชวนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ไม่นำลูกโป่งมอบเป็นของขวัญแก่บัณฑิต และ งดนำลูกโป่งเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย


พิกัดที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาร่วมงานรับปริญญา ม.รังสิต


ลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย (ลาน 1-3)
1. ลานจอดรถเนินหินเกล็ดข้างวิทยาลัยดนตรี
2. ลานจอดรถข้างศาลาจีน-ไทย
3. ลานจอดรถหลังอาคาร 15 (ตึกนิเทศ)

ลานจอดรถภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ปากทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต
2. กลุ่มลานจอดรถบริเวณสามแยกฟุตซอล
3. ลานจอดรถโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
4. ลานจอดรถโรงเรียนวัดนาวง
5. ภายในสนามกอล์ฟเมืองเอก

พิกัดจุดรับ-ส่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง
1. ทางเข้า - ออก พระศรีฯ (หน้าป้ายมหาวิทยาลัย)

พิกัดจุดรับ-ส่งรถสองแถว
1. บริเวณริมบึงน้ำก่อนขึ้นสะพานเชื่อมทางเดินรถไฟฟ้า เเละบริเวณหน้า ม.รังสิตประตูทางออก หน้าม.รังสิต (ฟรี : สำหรับท่านที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีเเดง ลงที่สถานีหลักหก (ม.รังสิต) มหา'ลัยมีรถสองเเถวให้บริการฟรี!! ทั้ง 2 วัน ตั้งเเต่เวลา 06.00-19.00 น. )
วีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการเข้ารับปริญญา


Thai version


English version


Chinese Version


การคืนชุดครุยและสูท

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งกำหนดการคืนชุดครุยและสูท โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธันวาคม 2566 และ
ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ห้ามซักชุดครุยเด็ดขาด
โดยนำส่งคืนชุดครุย สามารถติดต่อได้ในช่วงวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ และปิดพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.) กรณีนำส่งล่าช้าจะมีค่าปรับวันละ 100 บาท

สอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02 -9972220 - 30 ต่อ 1650, 1652, 1669
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
อื่นๆ

กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่สำคัญ มีดังนี้


- สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-5555
- เบอร์โทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 02-997-2200-22 หรือ 02-791-6000
- สำนักงานกิจการนักศึกษา (ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต) โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 3923, 3925
- ฝ่ายปฐมพยาบาล โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 4499, 4494
- ฝ่ายรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์ 02-791-5775
- สอบถามการจองภาพหมู่ ร้านนิวสีลม โทร. 0-2415-9337 และ 0-2415-7818
- ศูนย์หนังสือ (จองชุดครุยและเครื่องแต่งกาย) ตึกประสิทธิ์พัฒนา (ตึกหอพัก 9 A) ชั้น 2 โทรศัพท์ 02 791-6000 ต่อ 1669